Low

PY/100 - 

Contact, Pin, Copper, Gold Plated Contacts

CEEP PY/100

圖片僅供舉例說明。 請參閱產品描述。

製造商:
CEEP CEEP
製造商產品編號:
PY/100
訂購代碼:
3079405

產品訊息

:
Gold Plated Contacts
:
-
:
-
:
Copper
:
Solder
:
-
:
Pin
尋找類似產品 選擇並修改上方屬性,尋找類似的產品。

相關產品

比較選取項目