Electronic Terminal Junction Modules

: 找到 11 個產品
篩選條件配置:
0 已選擇 項篩選條件
找到 11 個產品 請按一下「套用篩選」按鈕以更新結果
最小/最大 庫存信息

勾選「記住」核取方塊時,我們會儲存您最新的篩選喜好設定供日後搜尋使用

最小/最大 No. of Contacts
最小/最大 Current Rating
最小/最大 Product Range
最小/最大 Contact Material
最小/最大 Contact Plating
最小/最大 Module Body Material
最小/最大 Operating Temperature Range

目前無法顯示合約定價。所列價格為標準零售價格,處理下單時將會套用合約定價。

 
比較選取項目 比較 (0)
展開屬性 屬性
新增屬性至表格

選擇您要加入表格底部欄位的屬性。

  製造商零件編號 訂購代碼 描述 / 製造商
庫存量 項目價格
價格
數量
No. of Contacts Current Rating Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
M81714/60-22-01
M81714/60-22-01 - ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

3618227

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,354.34 5+ NT$1,326.41 10+ NT$1,297.05 25+ NT$1,182.20 50+ NT$1,027.21

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
20 Contacts 5A MIL-T-81714 Series II
M81714/60-22-02
M81714/60-22-02 - ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

3604682

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,859.37

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
20 Contacts 5A MIL-T-81714 Series II
M81714/60-22-04
M81714/60-22-04 - ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

3604654

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,965.71 5+ NT$1,926.40 10+ NT$1,887.09 25+ NT$1,847.77 50+ NT$1,840.97 100+ NT$1,840.96 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
20 Contacts 5A MIL-T-81714 Series II
SJE020001
SJE020001 - ELECTRONIC MODULE, 10POS, 7.5A

3604613

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 10POS, 7.5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$3,931.40 5+ NT$3,852.78 10+ NT$3,774.15

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
10 Contacts 7.5A SJE Series
M81714/60-16-02
M81714/60-16-02 - ELECTRONIC MODULE, 6POS, 13A

3604947

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 6POS, 13A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,782.07 5+ NT$1,757.54 10+ NT$1,708.15 25+ NT$1,680.36 50+ NT$1,621.83 100+ NT$1,559.24 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
6 Contacts 13A MIL-T-81714 Series II
M81714/60-20-01
M81714/60-20-01 - ELECTRONIC MODULE, 12POS, 7.5A

3604641

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 12POS, 7.5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,019.49

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
12 Contacts 7.5A MIL-T-81714 Series II
TJE120810
TJE120810 - ELECTRONIC MODULE, 10POS, 7.5A

3595724

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 10POS, 7.5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$3,488.48 5+ NT$3,418.72 10+ NT$3,348.95

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
10 Contacts 7.5A TJE Series
M81714/60-20-02
M81714/60-20-02 - ELECTRONIC MODULE, 12POS, 7.5A

3604653

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 12POS, 7.5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,664.34

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
12 Contacts 7.5A MIL-T-81714 Series II
M81714/60-22-05
M81714/60-22-05 - ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

3604592

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 20POS, 5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,965.71 5+ NT$1,926.40 10+ NT$1,887.09 25+ NT$1,847.77 50+ NT$1,840.97 100+ NT$1,840.96 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
20 Contacts 5A MIL-T-81714 Series II
M81714/60-16-01
M81714/60-16-01 - ELECTRONIC MODULE, 6POS, 13A

3604651

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 6POS, 13A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,782.07 5+ NT$1,757.54 10+ NT$1,708.15 25+ NT$1,680.36 50+ NT$1,621.83 100+ NT$1,559.24 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
6 Contacts 13A MIL-T-81714 Series II
M81714/60-20-04
M81714/60-20-04 - ELECTRONIC MODULE, 12POS, 7.5A

3604669

 
新產品

ELECTRONIC MODULE, 12POS, 7.5A

AMPHENOL PCD

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$1,813.86 5+ NT$1,788.88 10+ NT$1,738.62 25+ NT$1,710.33 50+ NT$1,650.76 100+ NT$1,587.05 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
12 Contacts 7.5A MIL-T-81714 Series II