Digital Signal Processors - DSP

: 找到 45 個產品
已套用 個篩選條件
製造商
= ANALOG DEVICES
類別
1 已選擇 項篩選條件
找到 45 個產品 請按一下「套用篩選」按鈕以更新結果
最小/最大 庫存信息

勾選「記住」核取方塊時,我們會儲存您最新的篩選喜好設定供日後搜尋使用

合規
最小/最大 製造商
最小/最大 DSP Type
最小/最大 No. of Bits
最小/最大 Frequency
最小/最大 Flash Memory Size
包裝

目前無法顯示合約定價。所列價格為標準零售價格,處理下單時將會套用合約定價。

已套用 個篩選條件
製造商
= ANALOG DEVICES
比較選取項目 比較 (0)
展開屬性 屬性
新增屬性至表格

選擇您要加入表格底部欄位的屬性。

  製造商零件編號 訂購代碼 描述 / 製造商
庫存量 項目價格
價格
數量
DSP Type No. of Bits Frequency Flash Memory Size
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ADSP-21369BSWZ-1A
ADSP-21369BSWZ-1A - DSP, Floating Point, 32bit, 266 MHz, LQFP, 208 Pins

1776209

DSP, Floating Point, 32bit, 266 MHz, LQFP, 208 Pins

ANALOG DEVICES

每個

存貨供應完畢便停止銷售

1+ NT$1,358.80 10+ NT$1,267.64 25+ NT$1,214.79

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
Floating Point 32bit 266MHz -
ADSP-21261SKBCZ150
ADSP-21261SKBCZ150 - DSP, Floating Point, 32bit, 150 MHz, 3 Mbit, CSPBGA, 136 Pins

2727548

DSP, Floating Point, 32bit, 150 MHz, 3 Mbit, CSPBGA, 136 Pins

ANALOG DEVICES

每個

存貨供應完畢便停止銷售

1+ NT$400.28 10+ NT$367.91 25+ NT$352.77

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
Floating Point 32bit 150MHz 3Mbit
ADSP-21489KSWZ-4A
ADSP-21489KSWZ-4A - DSP, Floating Point, 32bit, 400 MHz, LQFP, 100 Pins

1897073

DSP, Floating Point, 32bit, 400 MHz, LQFP, 100 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32bit 400MHz -
ADSP-21489KSWZ-4B
ADSP-21489KSWZ-4B - DSP, Floating Point, 32bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

1897074

DSP, Floating Point, 32bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32bit 400MHz -
ADSP-BF532SBSTZ400
ADSP-BF532SBSTZ400 - DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

1162660

DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16 / 32bit 400MHz -
ADSP-21469KBCZ-4
ADSP-21469KBCZ-4 - DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 450 MHz, CSPBGA, 324 Pins

2300443

DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 450 MHz, CSPBGA, 324 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32 / 40bit 450MHz -
ADSP-21262SKSTZ200
ADSP-21262SKSTZ200 - DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 200 MHz, LQFP, 144 Pins

1439061

DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 200 MHz, LQFP, 144 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32 / 40bit 200MHz -
ADSP-21161NKCAZ100
ADSP-21161NKCAZ100 - DSP, Floating Point, 32bit, 100 MHz, CSPBGA, 225 Pins

2254717

DSP, Floating Point, 32bit, 100 MHz, CSPBGA, 225 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32bit 100MHz -
ADSP-21261SKSTZ150
ADSP-21261SKSTZ150 - DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 150 MHz, QFP, 144 Pins

1439060

DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 150 MHz, QFP, 144 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32 / 40bit 150MHz -
ADSP-BF531SBSTZ400
ADSP-BF531SBSTZ400 - DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

1162657

DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16 / 32bit 400MHz -
ADSP-2105BPZ-80
ADSP-2105BPZ-80 - DSP, Fixed Point, 16bit, 20 MHz, LCC, 68 Pins

1438764

DSP, Fixed Point, 16bit, 20 MHz, LCC, 68 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Fixed Point 16bit 20MHz -
ADSP-BF561SBBZ600
ADSP-BF561SBBZ600 - DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 600 MHz, BGA, 297 Pins

1438799

DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 600 MHz, BGA, 297 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16 / 32bit 600MHz -
ADSP-BF707BBCZ-4
ADSP-BF707BBCZ-4 - DSP, 16 / 32bit, 400 MHz, 512 KB, CSPBGA, 184 Pins

2727546

DSP, 16 / 32bit, 400 MHz, 512 KB, CSPBGA, 184 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
- 16 / 32bit 400MHz 512KB
ADSP-21363KSWZ-1AA
ADSP-21363KSWZ-1AA - DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 333 MHz, QFP, 144 Pins

1439065

DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 333 MHz, QFP, 144 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32 / 40bit 333MHz -
ADSP-2185KSTZ-133
ADSP-2185KSTZ-133 - DSP, Floating Point, 16bit, 33.3 MHz, QFP, 100 Pins

1438790

DSP, Floating Point, 16bit, 33.3 MHz, QFP, 100 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16bit 33.3MHz -
ADSP-21364BSWZ-1AA
ADSP-21364BSWZ-1AA - DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 333 MHz, QFP, 144 Pins

1439067

DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 333 MHz, QFP, 144 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32 / 40bit 333MHz -
ADSP-BF514BBCZ4F16
ADSP-BF514BBCZ4F16 - DSP, Fixed Point, 16 / 32bit, 400 MHz, 16 Mbit, CSPBGA, 168 Pins

2429506

DSP, Fixed Point, 16 / 32bit, 400 MHz, 16 Mbit, CSPBGA, 168 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Fixed Point 16 / 32bit 400MHz 16Mbit
ADSP-2189MKSTZ-300
ADSP-2189MKSTZ-300 - DSP, Floating Point, 16bit, 77 MHz, QFP, 100 Pins

1438795

DSP, Floating Point, 16bit, 77 MHz, QFP, 100 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16bit 77MHz -
ADSP-21364KSWZ-1AA
ADSP-21364KSWZ-1AA - DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 333 MHz, QFP, 144 Pins

1439068

DSP, Floating Point, 32 / 40bit, 333 MHz, QFP, 144 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32 / 40bit 333MHz -
ADSP-BF533SBSTZ400
ADSP-BF533SBSTZ400 - DSP, Fixed Point, 16bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

2300453

DSP, Fixed Point, 16bit, 400 MHz, LQFP, 176 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Fixed Point 16bit 400MHz -
ADSP-BF533SBBZ500
ADSP-BF533SBBZ500 - DSP, Fixed Point, 16bit, 500 MHz, BGA, 169 Pins

1162662

DSP, Fixed Point, 16bit, 500 MHz, BGA, 169 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Fixed Point 16bit 500MHz -
ADSP-2185MKSTZ-300
ADSP-2185MKSTZ-300 - DSP, Floating Point, 16bit, 75 MHz, LQFP, 100 Pins

2254715

DSP, Floating Point, 16bit, 75 MHz, LQFP, 100 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16bit 75MHz -
ADSP-21262SKBCZ200
ADSP-21262SKBCZ200 - DSP, Floating Point, 32bit, 200 MHz, BGA, 136 Pins

1611749

DSP, Floating Point, 32bit, 200 MHz, BGA, 136 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 32bit 200MHz -
ADSP-BF537BBCZ-5A
ADSP-BF537BBCZ-5A - DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 500 MHz, BGA, 182 Pins

1438798

DSP, Floating Point, 16 / 32bit, 500 MHz, BGA, 182 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16 / 32bit 500MHz -
ADSP-2181BSZ-133
ADSP-2181BSZ-133 - DSP, Floating Point, 16bit, 33.3 MHz, QFP, 128 Pins

1438780

DSP, Floating Point, 16bit, 33.3 MHz, QFP, 128 Pins

ANALOG DEVICES

每個

限制的項目
Floating Point 16bit 33.3MHz -