STMICROELECTRONICS Counters

: 找到 23 個產品
篩選條件配置:
已套用 個篩選條件
製造商
= STMICROELECTRONICS
1 已選擇 項篩選條件
找到 23 個產品 請按一下「套用篩選」按鈕以更新結果
最小/最大 庫存信息

勾選「記住」核取方塊時,我們會儲存您最新的篩選喜好設定供日後搜尋使用

合規
最小/最大 製造商
最小/最大 Logic Family / Base Number
最小/最大 Counter Type
最小/最大 Clock Frequency
最小/最大 Count Maximum
最小/最大 Logic Case Style
最小/最大 No. of Pins
最小/最大 Supply Voltage Min
最小/最大 Supply Voltage Max
最小/最大 Logic IC Family
最小/最大 Logic IC Base Number
最小/最大 Operating Temperature Min
最小/最大 Operating Temperature Max
包裝

目前無法顯示合約定價。所列價格為標準零售價格,處理下單時將會套用合約定價。

已套用 個篩選條件
製造商
= STMICROELECTRONICS
 
比較選取項目 比較 (0)
  製造商零件編號 訂購代碼 描述 / 製造商
庫存量 項目價格
價格
數量
Logic Family / Base Number Counter Type Clock Frequency Count Maximum Logic Case Style No. of Pins Supply Voltage Min Supply Voltage Max Logic IC Family Logic IC Base Number Operating Temperature Min Operating Temperature Max
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
HCF4060YM013TR
HCF4060YM013TR - Counter, Ripple Carry Binary/Divider, HCF4060 Family, 24MHz, Max Count 16383, 3V to 20V, SOIC-16

2762694

Counter, Ripple Carry Binary/Divider, HCF4060 Family, 24MHz, Max Count 16383, 3V to 20V, SOIC-16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝
包裝選項
建議取代:2762694
2762694RL 採用複捲式包裝

1+ NT$32.32 10+ NT$29.00 25+ NT$27.54 100+ NT$22.62 250+ NT$21.14 500+ NT$18.69 1000+ NT$14.75 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
- - - - - - - - - - - -
M74HC4060YRM13TR
M74HC4060YRM13TR - Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOIC-16, -40 °C to 125 °C

4036108

Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOIC-16, -40 °C to 125 °C

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

1+ NT$30.01 10+ NT$27.40 25+ NT$26.11 100+ NT$22.48 250+ NT$21.07 500+ NT$18.88 1000+ NT$15.73 2500+ NT$15.58 5000+ NT$15.13 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
- - - - - - - - - - - -
HCF4060YM013TR
HCF4060YM013TR - Counter, Ripple Carry Binary/Divider, HCF4060 Family, 24MHz, Max Count 16383, 3V to 20V, SOIC-16

2762694RL

Counter, Ripple Carry Binary/Divider, HCF4060 Family, 24MHz, Max Count 16383, 3V to 20V, SOIC-16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝
包裝選項
建議取代:2762694RL
2762694 採用條帶式包裝

100+ NT$22.62 250+ NT$21.14 500+ NT$18.69 1000+ NT$14.75

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 1
- - - - - - - - - - - -
M74HC4060YRM13TR
M74HC4060YRM13TR - Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOIC-16, -40 °C to 125 °C

4036108RL

Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOIC-16, -40 °C to 125 °C

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

100+ NT$22.48 250+ NT$21.07 500+ NT$18.88 1000+ NT$15.73 2500+ NT$15.58 5000+ NT$15.13 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 1
- - - - - - - - - - - -
M74HC4060RM13TR
M74HC4060RM13TR - Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOP-16, -55 °C to 125 °C

4036107

Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOP-16, -55 °C to 125 °C

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

1+ NT$20.86 10+ NT$18.48 25+ NT$17.35 100+ NT$14.16 250+ NT$13.15 500+ NT$11.20 1000+ NT$8.96 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
- - - - - - - - - - - -
M74HC4060RM13TR
M74HC4060RM13TR - Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOP-16, -55 °C to 125 °C

4036107RL

Counter, 14 Stage, Binary, 65 MHz, 2 V to 6 V, SOP-16, -55 °C to 125 °C

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

100+ NT$14.16 250+ NT$13.15 500+ NT$11.20 1000+ NT$8.96

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 1
- - - - - - - - - - - -
HCF4017M013TR
HCF4017M013TR - IC, DECADE COUNTER, SMD, SOIC16

1288447

IC, DECADE COUNTER, SMD, SOIC16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

1+ NT$7.27 10+ NT$5.79 100+ NT$4.64 250+ NT$4.05 500+ NT$3.79 1000+ NT$3.49 其他價格...

限制的項目
HCF4017 Decade 11MHz 5 SOIC 16Pins 3V 20V HCF40 4017 -55°C 125°C
HCF4060BEY
HCF4060BEY - IC, 4000 CMOS, 4060, DIP16, 15V

1206492

IC, 4000 CMOS, 4060, DIP16, 15V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$14.55 10+ NT$12.61 100+ NT$11.07 500+ NT$9.82 1000+ NT$8.65 2500+ NT$7.28 5000+ NT$6.29 10000+ NT$6.17 其他價格...

限制的項目
HCF4060 Ripple Carry Binary / Divider 24MHz 16383 DIP 16Pins 3V 20V HCF40 4060 -55°C 125°C
HCF4516BEY
HCF4516BEY - IC, 4000 CMOS, 4516, DIP16, 15V

1209162

IC, 4000 CMOS, 4516, DIP16, 15V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$22.29 10+ NT$19.33 100+ NT$16.97 500+ NT$15.05 1000+ NT$13.25 2500+ NT$11.15 5000+ NT$9.63 10000+ NT$9.46 其他價格...

限制的項目
HCF4016 Binary 11MHz 15 DIP 16Pins 3V 20V HCF40 4516 -55°C 125°C
M74HC590B1R
M74HC590B1R - IC, COUNTER REGISTER, 8BIT BINARY

1652001

IC, COUNTER REGISTER, 8BIT BINARY

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$19.34 10+ NT$16.77 100+ NT$14.72 500+ NT$13.06 1000+ NT$11.50 2500+ NT$9.67 5000+ NT$8.36 10000+ NT$8.21 其他價格...

限制的項目
74HC590 Binary 61MHz 256 DIP 16Pins 2V 6V 74HC 74590 -55°C 125°C
HCF4060M013TR
HCF4060M013TR - IC, BINARY COUNTER 14-STAGE, SOIC16

1288444

IC, BINARY COUNTER 14-STAGE, SOIC16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

1+ NT$19.29 10+ NT$11.50 100+ NT$7.01 250+ NT$6.09 500+ NT$4.90 1000+ NT$4.27 3000+ NT$3.86 8000+ NT$3.46 其他價格...

限制的項目
HCF4060 Binary Ripple 24MHz 16383 SOIC 16Pins 3V 20V HCF40 4060 -55°C 125°C
M74HC4017RM13TR
M74HC4017RM13TR - IC, SM, LOGIC, 74HC, COUNTER/DIVIDER

1607658

IC, SM, LOGIC, 74HC, COUNTER/DIVIDER

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

5+ NT$19.14 10+ NT$16.60 100+ NT$14.57 500+ NT$12.92 1000+ NT$11.38 2500+ NT$9.57 5000+ NT$8.27 10000+ NT$8.12 其他價格...

限制的項目
74HC4017 Decade / Divider 48MHz 5 SOIC 16Pins 2V 6V 74HC 744017 -55°C 125°C
HCF4060M013TR
HCF4060M013TR - IC, BINARY COUNTER 14-STAGE, SOIC16

1288444RL

IC, BINARY COUNTER 14-STAGE, SOIC16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

100+ NT$7.01 250+ NT$6.09 500+ NT$4.90 1000+ NT$4.27 3000+ NT$3.86 8000+ NT$3.46 其他價格...

限制的項目
HCF4060 Binary Ripple 24MHz 16383 SOIC 16Pins 3V 20V HCF40 4060 -55°C 125°C
M74HC4017B1R
M74HC4017B1R - IC, 74HC CMOS, 74HC4017, DIP16, 6V

1094301

IC, 74HC CMOS, 74HC4017, DIP16, 6V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$19.79 10+ NT$17.16 100+ NT$15.07 500+ NT$13.36 1000+ NT$11.77 2500+ NT$9.90 5000+ NT$8.55 10000+ NT$8.40 其他價格...

限制的項目
74HC4017 Decade / Divider 48MHz 5 DIP 16Pins 2V 6V 74HC 744017 -55°C 125°C
M74HC4060B1R
M74HC4060B1R - IC, 74HC CMOS, 74HC4060, DIP16, 6V

3113863

IC, 74HC CMOS, 74HC4060, DIP16, 6V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$20.04 10+ NT$17.38 100+ NT$15.26 500+ NT$13.53 1000+ NT$11.92 2500+ NT$10.02 5000+ NT$8.66 10000+ NT$8.50 其他價格...

限制的項目
74HC4060 Binary 65MHz 16383 DIP 16Pins 2V 6V 74HC 744060 -55°C 125°C
HCF4017M013TR
HCF4017M013TR - IC, DECADE COUNTER, SMD, SOIC16

1288447RL

IC, DECADE COUNTER, SMD, SOIC16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

100+ NT$4.64 250+ NT$4.05 500+ NT$3.79 1000+ NT$3.49

限制的項目
HCF4017 Decade 11MHz 5 SOIC 16Pins 3V 20V HCF40 4017 -55°C 125°C
HCF40103BEY
HCF40103BEY - IC, 4000 CMOS, 40103, DIP16, 15V

9755888

IC, 4000 CMOS, 40103, DIP16, 15V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$20.24 10+ NT$17.55 100+ NT$15.41 500+ NT$13.66 1000+ NT$12.04 2500+ NT$10.12 5000+ NT$8.75 10000+ NT$8.59 其他價格...

限制的項目
HCF40103 Binary, Down 4.8MHz 255 DIP 16Pins 3V 20V HCF40 40103 -55°C 125°C
M74HC4020B1R
M74HC4020B1R - IC, 74HC CMOS, 74HC4020, DIP16, 6V

9755519

IC, 74HC CMOS, 74HC4020, DIP16, 6V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$20.04 10+ NT$17.38 100+ NT$15.26 500+ NT$13.53 1000+ NT$11.92 2500+ NT$10.02 5000+ NT$8.66 10000+ NT$8.50 其他價格...

限制的項目
74HC4020 Binary 70MHz 16383 DIP 16Pins 2V 6V 74HC 744020 -55°C 125°C
M74HC393B1R
M74HC393B1R - IC, 74HC CMOS, 74HC393, DIP14, 6V

3113802

IC, 74HC CMOS, 74HC393, DIP14, 6V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$18.25 10+ NT$15.82 100+ NT$13.89 500+ NT$12.31 1000+ NT$10.85 2500+ NT$9.12 5000+ NT$7.88 10000+ NT$7.74 其他價格...

限制的項目
74HC393 Binary 79MHz 15 DIP 14Pins 2V 6V 74HC 74393 -55°C 125°C
M74HC163B1R
M74HC163B1R - Binary Counter, HC Family, 62 MHz, 1 Circuits, 2 V to 6 V, DIP-16

9755454

Binary Counter, HC Family, 62 MHz, 1 Circuits, 2 V to 6 V, DIP-16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$19.59 10+ NT$16.99 100+ NT$14.91 500+ NT$13.22 1000+ NT$11.65 2500+ NT$9.80 5000+ NT$8.47 10000+ NT$8.31 其他價格...

限制的項目
74HC163 Binary 62MHz 15 DIP 16Pins 2V 6V 74HC 74163 -55°C 125°C
M74HC4017RM13TR
M74HC4017RM13TR - IC, SM, LOGIC, 74HC, COUNTER/DIVIDER

1607658RL

IC, SM, LOGIC, 74HC, COUNTER/DIVIDER

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

條帶式包裝

100+ NT$13.91 250+ NT$12.07 500+ NT$12.92 1000+ NT$7.88 2500+ NT$9.57 5000+ NT$8.27 10000+ NT$8.12 其他價格...

限制的項目
74HC4017 Decade / Divider 48MHz 5 SOIC 16Pins 2V 6V 74HC 744017 -55°C 125°C
HCF4020BEY
HCF4020BEY - IC, 4000 CMOS, 4020, DIP16, 22V

1094188

IC, 4000 CMOS, 4020, DIP16, 22V

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$17.80 10+ NT$15.43 100+ NT$13.54 500+ NT$12.01 1000+ NT$10.58 2500+ NT$8.90 5000+ NT$7.69 10000+ NT$7.55 其他價格...

限制的項目
HCF4020 Ripple Carry Binary / Divider 24MHz 16383 DIP 16Pins 3V 20V HCF40 4020 -55°C 125°C
M74HC4020M1R
M74HC4020M1R - 74HC CMOS, SMD, 74HC4020, SOIC16

1094302

74HC CMOS, SMD, 74HC4020, SOIC16

STMICROELECTRONICS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

5+ NT$15.45 10+ NT$13.39 100+ NT$11.76 500+ NT$10.43 1000+ NT$9.18 2500+ NT$7.72 5000+ NT$6.67 10000+ NT$6.55 其他價格...

限制的項目
74HC4020 Binary 70MHz 14 SOIC 16Pins 2V 6V 74HC 744020 -55°C 125°C