STARRETT Tools - Power & Machine Tools

: 找到 15 個產品
×
1 已套用 個篩選條件
找到 15 個產品 請按一下「套用篩選」按鈕以更新結果
繼續套用篩選條件或 正在搜尋… 顯示 15 個結果
最小/最大 庫存信息

勾選「記住」核取方塊時,我們會儲存您最新的篩選喜好設定供日後搜尋使用

合規
包裝
最小/最大 製造商
頂尖供應商
A 到 Z
復位
最小/最大 Supply Voltage V AC
復位

目前無法顯示合約定價。所列價格為標準零售價格,處理下單時將會套用合約定價。

已套用 個篩選條件
製造商
= STARRETT
比較選取項目 比較 新增選取項目 新增
展開屬性 屬性
新增屬性至表格

選擇您要加入表格底部欄位的屬性。

  製造商零件編號 訂購代碼 製造商 / 描述
可用性 項目價格
價格
數量
Supply Voltage V AC
 
 
Sort Acending Sort Decending
G50
G50 - STARTRITE BELT LINISHER G50

133875B

STARRETT - STARTRITE BELT LINISHER G50

每個

1+ NT$67,048.60

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
SD320/UK1
SD320/UK1 - STARTRITE SD320 1PH PLANER/THICKNESSER

134150

STARRETT - STARTRITE SD320 1PH PLANER/THICKNESSER

每個

1+ NT$125,512.90

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
SDX310 386
SDX310 386 - ROBLAND PLANR-THICKNESR 3 PH

138194

STARRETT - ROBLAND PLANR-THICKNESR 3 PH

每個

1+ NT$133,362.80

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
352S 381
352S 381 - STARTRITE 352S BANDSAW 3PH

137645

STARRETT - STARTRITE 352S BANDSAW 3PH

每個

1+ NT$159,004.60

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
301E
301E - STARTRITE BANDSAW 301E 1PH

134145

STARRETT - STARTRITE BANDSAW 301E 1PH

每個

1+ NT$48,040.90

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
SDX310 385
SDX310 385 - ROBLAND PLANR-      THICKNESR 1 PH

138195

STARRETT - ROBLAND PLANR- THICKNESR 1 PH

每個

1+ NT$137,694.80

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
G100
G100 - STARTRITE BELT LINISHER G100

133877

STARRETT - STARTRITE BELT LINISHER G100

每個

1+ NT$84,212.00

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
502S 384
502S 384 - STARTRITE 502S BANDSAW 1 PH

137649

STARRETT - STARTRITE 502S BANDSAW 1 PH

每個

1+ NT$249,353.00

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
G75
G75 - STARTRITE BELT LINISHER G75

133876

STARRETT - STARTRITE BELT LINISHER G75

每個

1+ NT$79,800.80

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
G150
G150 - STARTRITE BELT LINISHER G150

133878

STARRETT - STARTRITE BELT LINISHER G150

每個

1+ NT$88,222.20

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
301S
301S - STARTRITE 301S FLOOR MODEL BANDSAW 1 PH

137640

STARRETT - STARTRITE 301S FLOOR MODEL BANDSAW 1 PH

每個

1+ NT$66,147.80

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
502S 383
502S 383 - STARTRITE 502S BANDSAW 3 PH

137648

STARRETT - STARTRITE 502S BANDSAW 3 PH

每個

1+ NT$184,124.40

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
SD320/UK3
SD320/UK3 - STARTRITE SD320 3PH PLANER/THICKNESSER

134149

STARRETT - STARTRITE SD320 3PH PLANER/THICKNESSER

每個

1+ NT$125,512.90

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
H0238
H0238 - HSS HOLE SAW 2 3/8

1553742

STARRETT - HSS HOLE SAW 2 3/8"(60MM)

每個

1+ NT$678.51

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-
H0338-
H0338- - STARRETT H0338 HSS HOLE SAW 3 3/8

1820326

STARRETT - STARRETT H0338 HSS HOLE SAW 3 3/8"(86MM)

每個

1+ NT$1,201.24

限制的項目
新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
-

客戶也已購買

客戶也已購買

客戶也已購買