Diplexers

: 找到 47 個產品
篩選條件配置:
0 已選擇 項篩選條件
找到 47 個產品 請按一下「套用篩選」按鈕以更新結果
最小/最大 庫存信息

勾選「記住」核取方塊時,我們會儲存您最新的篩選喜好設定供日後搜尋使用

合規
最小/最大 製造商
最小/最大 No. of Pins
最小/最大 Filter Case Style
最小/最大 Diplexer Applications
最小/最大 Product Range
包裝

目前無法顯示合約定價。所列價格為標準零售價格,處理下單時將會套用合約定價。

 
比較選取項目 比較 (0)
  製造商零件編號 訂購代碼 描述 / 製造商
庫存量 項目價格
價格
數量
No. of Pins Filter Case Style Diplexer Applications Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
DXP.02.A
DXP.02.A - Diplexer, 8 Pin, SMD, Navigation System

3678629

Diplexer, 8 Pin, SMD, Navigation System

TAOGLAS

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

每個

1+ NT$406.31 5+ NT$398.19 10+ NT$390.06 50+ NT$381.94 100+ NT$373.81 250+ NT$367.18 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 1 只能是 1 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 1 訂購倍數: 1
8 Pin SMD Navigation System TUK SGACK902S Keystone Coupler
DPX202700DT-4062A1
DPX202700DT-4062A1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650714RL

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

50+ NT$13.14 250+ NT$10.75 500+ NT$9.52 1000+ NT$7.57 2000+ NT$7.34 10000+ NT$7.20 20000+ NT$7.05 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 5
6 Pin 0805 [2012 Metric] - DPX
DPX202700DT-4062A1
DPX202700DT-4062A1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650714

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

5+ NT$17.27 50+ NT$13.14 250+ NT$10.75 500+ NT$9.52 1000+ NT$7.57 2000+ NT$7.34 10000+ NT$7.20 20000+ NT$7.05 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 5 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 5 訂購倍數: 5
6 Pin 0805 [2012 Metric] - DPX
DPX165950DT-8148A1
DPX165950DT-8148A1 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650713

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

10+ NT$7.70 25+ NT$6.95 50+ NT$6.76 100+ NT$6.12 250+ NT$5.45 500+ NT$4.87 1000+ NT$4.52 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 10 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 10 訂購倍數: 10
- - - -
DPX205950DT-9026A1
DPX205950DT-9026A1 - Diplexer, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], WLAN

3650721

Diplexer, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], WLAN

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

5+ NT$25.95 50+ NT$20.30 250+ NT$15.99 500+ NT$14.16 1000+ NT$11.23 2000+ NT$10.48 10000+ NT$10.28 20000+ NT$10.07 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 5 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 5 訂購倍數: 5
6 Pin 0805 [2012 Metric] WLAN TUK SGACK902S Keystone Coupler
DPX165950DT-8126A1
DPX165950DT-8126A1 - Diplexer, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], WLAN

3650711

Diplexer, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], WLAN

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

10+ NT$15.39 25+ NT$14.14 50+ NT$13.78 100+ NT$12.70 250+ NT$11.42 500+ NT$10.31 1000+ NT$8.73 4000+ NT$8.59 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 10 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 10 訂購倍數: 10
- - - -
DPX165950DT-8060C1
DPX165950DT-8060C1 - Diplexer, 2400-2496MHz / 5150-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650710

Diplexer, 2400-2496MHz / 5150-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

10+ NT$7.73 25+ NT$7.04 50+ NT$6.84 100+ NT$6.23 250+ NT$5.54 500+ NT$4.98 1000+ NT$4.52 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 10 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 10 訂購倍數: 10
- - - -
DPX205850DT-4055A1
DPX205850DT-4055A1 - Diplexer, 700-1990MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650718RL

Diplexer, 700-1990MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$16.49 250+ NT$14.65 500+ NT$13.01 1000+ NT$10.46 2000+ NT$10.24

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 5
- - - -
DPX252690DT-5021B1
DPX252690DT-5021B1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2690MHz, 8 Pin, 1008 [2520 Metric], DPX

3650723RL

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2690MHz, 8 Pin, 1008 [2520 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

50+ NT$20.63 250+ NT$16.56 500+ NT$14.73 1000+ NT$12.04 2000+ NT$12.01 10000+ NT$11.77 20000+ NT$11.53 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 5
- - - -
DPX165950DT-8126A1
DPX165950DT-8126A1 - Diplexer, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], WLAN

3650711RL

Diplexer, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], WLAN

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$12.70 250+ NT$11.42 500+ NT$10.31 1000+ NT$8.73 4000+ NT$8.59

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX165950DT-8060C1
DPX165950DT-8060C1 - Diplexer, 2400-2496MHz / 5150-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650710RL

Diplexer, 2400-2496MHz / 5150-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$6.23 250+ NT$5.54 500+ NT$4.98 1000+ NT$4.52

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX105950DT-6012A1
DPX105950DT-6012A1 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 4 Pin, 0402 [1005 Metric], DPX

3650705RL

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 4 Pin, 0402 [1005 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$5.57 250+ NT$5.04 500+ NT$4.60 1000+ NT$3.91 2500+ NT$3.80

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX205850DT-4154B1
DPX205850DT-4154B1 - Diplexer, 800-2170MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650719RL

Diplexer, 800-2170MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

50+ NT$19.88 250+ NT$16.29 500+ NT$14.40 1000+ NT$11.41 2000+ NT$11.05 10000+ NT$10.83 20000+ NT$10.61 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 5
6 Pin 0805 [2012 Metric] - DPX
DPX165950DT-8148A1
DPX165950DT-8148A1 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650713RL

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$6.12 250+ NT$5.45 500+ NT$4.87 1000+ NT$4.52

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX202700DT-4162A1
DPX202700DT-4162A1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650715RL

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

50+ NT$13.14 250+ NT$10.75 500+ NT$9.52 1000+ NT$7.57 2000+ NT$7.34 10000+ NT$7.20 20000+ NT$7.05 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 5
- - - -
DPX252690DT-5121C1
DPX252690DT-5121C1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2690MHz, 8 Pin, 1008 [2520 Metric], DPX

3650725RL

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2690MHz, 8 Pin, 1008 [2520 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

50+ NT$28.94 250+ NT$23.82 500+ NT$22.20 1000+ NT$19.57 2000+ NT$19.27 10000+ NT$18.89 20000+ NT$18.50 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 5
8 Pin 1008 [2520 Metric] - DPX
DPX165850DT-8086A1
DPX165850DT-8086A1 - Diplexer, 698-2690MHz / 3400-5850MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650707RL

Diplexer, 698-2690MHz / 3400-5850MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$6.21 250+ NT$5.60 500+ NT$4.93 1000+ NT$4.87

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX105950DT-6112A2
DPX105950DT-6112A2 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 4 Pin, 0402 [1005 Metric], DPX

3650706RL

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 4 Pin, 0402 [1005 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$6.51 250+ NT$5.65 500+ NT$4.82 1000+ NT$4.79 2500+ NT$4.27

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX165950DT-8048A1
DPX165950DT-8048A1 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650709RL

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

複捲式包裝

100+ NT$6.15 250+ NT$5.48 500+ NT$4.87 1000+ NT$4.52

限制的項目

最低訂購量 100 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 100 訂購倍數: 10
- - - -
DPX252690DT-5021B1
DPX252690DT-5021B1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2690MHz, 8 Pin, 1008 [2520 Metric], DPX

3650723

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2690MHz, 8 Pin, 1008 [2520 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

5+ NT$26.25 50+ NT$20.63 250+ NT$16.56 500+ NT$14.73 1000+ NT$12.04 2000+ NT$12.01 10000+ NT$11.77 20000+ NT$11.53 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 5 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 5 訂購倍數: 5
- - - -
DPX165950DT-8048A1
DPX165950DT-8048A1 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

3650709

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 6 Pin, 0603 [1608 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

10+ NT$7.64 25+ NT$7.00 50+ NT$6.81 100+ NT$6.15 250+ NT$5.48 500+ NT$4.87 1000+ NT$4.52 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 10 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 10 訂購倍數: 10
- - - -
DPX205850DT-4055A1
DPX205850DT-4055A1 - Diplexer, 700-1990MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650718

Diplexer, 700-1990MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

5+ NT$20.57 25+ NT$18.76 50+ NT$18.21 100+ NT$16.49 250+ NT$14.65 500+ NT$13.01 1000+ NT$10.46 2000+ NT$10.24 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 5 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 5 訂購倍數: 5
- - - -
DPX205850DT-4154B1
DPX205850DT-4154B1 - Diplexer, 800-2170MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650719

Diplexer, 800-2170MHz / 2400-5850MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

5+ NT$25.95 50+ NT$19.88 250+ NT$16.29 500+ NT$14.40 1000+ NT$11.41 2000+ NT$11.05 10000+ NT$10.83 20000+ NT$10.61 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 5 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 5 訂購倍數: 5
6 Pin 0805 [2012 Metric] - DPX
DPX202700DT-4162A1
DPX202700DT-4162A1 - Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

3650715

Diplexer, 698-960MHz / 1710-2700MHz, 6 Pin, 0805 [2012 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

5+ NT$17.27 50+ NT$13.14 250+ NT$10.75 500+ NT$9.52 1000+ NT$7.57 2000+ NT$7.34 10000+ NT$7.20 20000+ NT$7.05 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 5 只能是 5 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 5 訂購倍數: 5
- - - -
DPX105950DT-6112A2
DPX105950DT-6112A2 - Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 4 Pin, 0402 [1005 Metric], DPX

3650706

Diplexer, 2400-2500MHz / 4900-5950MHz, 4 Pin, 0402 [1005 Metric], DPX

TDK

您先前購買過這項產品。 檢視歷史記錄

件(切割供貨)

10+ NT$7.65 25+ NT$7.21 50+ NT$6.88 100+ NT$6.51 250+ NT$5.65 500+ NT$4.82 1000+ NT$4.79 2500+ NT$4.27 其他價格...

限制的項目

最低訂購量 10 只能是 10 的倍數 請輸入有效數量

新增
最小訂貨量: 10 訂購倍數: 10
- - - -